Alb | Srb | Eng

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Çka është Java e Gruas në Kosovë?


Java e Gruas është një ngjarje e cila do të mbledhë gratë nga të gjitha sferat e shoqërisë, ku ato do të mund të diskutojnë, identifikojnë dhe tu ekspozohen të gjitha mënyrave që do të bënin pozitën e saj në shoqëri të rritet dhe të jetë më e dallueshme. Java e Gruas do të ftojë gratë lidere të së ardhmes nga të gjitha segmentet e shoqërisë për të marrë pjesë në një Javë Diskutimi ku ato do të mund të diskutojnë, mësojnë dhe identifikojnë shkathtësitë dhe teknikat për tu bërë më efektive në fushën e tyre.

 
Një vend mund te përparoj nëse gruaja eshte e përparuar, nëse është e arsimuar e punësuar dhe e fortë ekonomikisht. Gruaja kosovare vazhdon te jet viktimë e tranzicioneve. Ne sot duam te flasim me një zë per te gjitha gratë e Kosovës, zeri i së cilave ka mbetur i pa dëgjuar dhe pervoja e së cilave nuk është parë ende”
Atifetete Jahjaga, Presidentja e Republikës së Kosovës

"Kjo javë ka për qëllim të nxisë gratë dhe vajzat që frymën e udhëheqjes ta bartin në rrethin e tyre, në familjen e tyrë, në shoqërine e tyre”
Teuta Sahatqija, kryetare e Grupit të Grave Deputete


"Të kesh një qëllim dhe sa më i qartë të jetë qëllimi aq më afër do të jeni drejt realizimit të tij; të besosh ne veten tënde dhe krijosh aleanca, duke pasur mentor dhe duke krijuar rrjete”
Maureen Shauket Drejtoreshë e USAID në Kosovë