Alb | Srb | Eng


Çka është Java e Gruas në Kosovë?


Java e Gruas është një ngjarje e cila do të mbledhë gratë nga të gjitha sferat e shoqërisë, ku ato do të mund të diskutojnë, identifikojnë dhe tu ekspozohen të gjitha mënyrave që do të bënin pozitën e saj në shoqëri të rritet dhe të jetë më e dallueshme. Java e Gruas do të ftojë gratë lidere të së ardhmes nga të gjitha segmentet e shoqërisë për të marrë pjesë në një Javë Diskutimi ku ato do të mund të diskutojnë, mësojnë dhe identifikojnë shkathtësitë dhe teknikat për tu bërë më efektive në fushën e tyre.


Week of Women

Lajmet e fundit

Së shpejti "Java e Gruas" | Uskoro "Nedelja Žena" | "Week of Women" coming soon #WOW2014

Sesionet orientuese të Javës së Gruas 2014 | Orientation sessions of the Week of Women 2014 | Orjentacione sesije za Nedelju žene 2014. #WOW2014