Nedelja žena


PROMENIMO LICE POLITIKE:
VREME JE SADA!

15 & 16 decembar, 2020 Počinje @ 13:10 PM

Gledajte na Youtube

Cilj : Uklanjanje barijera koje postoje između žena i muškaraca u društvu, uključujući razlike između različitih generacija, međustranačke i međuetničke razlike. Podizanje veština i osnaživanje sutrašnjih vođa žena i muškaraca. Umrežavanje i negovanje suradnje između učesnika iz svih sfera života , generacije i etničke pripadnosti. Unapređenje umrežavanja s političarima i aktivistima civilnog društva na regionalnom i međunarodnom nivou. Jačati kapacitete učesnika da preuzmu liderske odgovornosti u organizacijama i institucijama koje predstavljaju.

Nedelja žena 2020: debate o javnim politikama

Dan Teme Datum Vreme Opstina Mesto
PRVI DAN Nasilje nad ženama u politici 22 mart 14:00-16:00 Pristina
Kosovo Polje
Glogovac
Gracanica
Lipjan
Novo Brdo
Obilic
Hotel Emerald & Zoom
DRUGI DAN Izborne liste sa kandidatima visokog integriteta 23 mart 14:00-16:00 Djakovica
Decane
Junik
Orahovac
Pec
Istok
Klina
Hotel Emerald & Zoom
TRECI DAN Zastupljenost u medijima 24 mart 14:00-16:00 Juzna Mitrovica
Severna Mitrovica
Srbica
Vucitrn
Zubin Potok
Zvecan
Leposavic
Hotel Emerald & Zoom
CETVRTI DAN Agenda za životnu sredinu i žene 25 MARCH 14:00-16:00 Prizren
Dragas
Malisevo
Mamusa
Suva Reka
Podujevo
Strpce
Hotel Emerald & Zoom
PETI DAN Men, Power and Politics 24 mart 14:00-16:00 Urosevac
Elez Han
Kacanik
Gnjilane
Kamenica
Klokot
Partes
Ranillug
Stimlje
Vitina
Hotel Emerald & Zoom


Nedelja žena

Nedelja žena je godišnji nacionalni događaj koji okuplja u međuetničkom okruženju više od 120 žena i muškaraca iz različitih političkih stranaka, civilnog društva, medija, biznisa i akademskih krugova, sa ciljem da promoviše žene lidere na lokalnom nivou koje imaju potencijal da preuzmu veće liderske pozicije. Tokom proteklih osam godina, Nedelja žena je bila ključna platforma za diskusiju o političkim temama i intenzivnu diskusiju sa vodećim političarima i izabranim zvaničnicima, omogućavajući učesnicima da svoje predstavnike pozovu na odgovornost, istovremeno razvijajući i naglašavajući važnost ženskog liderstva. Nedelja žena je organizovana od strane Nacionalnog Demokratskog Instituta (NDI) na Kosovu, uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj. Takođe, NDI se zahvaljuje Kanadskoj ambasadi za Hrvatsku i Kosovo, kao i UN Women na podršci za implementaciju Nedelje žena 2020.


Učesnika

Govornika

Zajednica

Partnera


Madeleine K. Albright

"Razvoj bez žena je neizvodljiv, demokratija bez žena je nemoguća"

Govornici


Ariana Musliu-Shoshi
Ariana Musliu-Shoshi

Poslanica Skupštine Kosova


Nita Luci
Nita Luci

Antropolog, Predavač na Univerzitetu Prishtine


Lendita Bekteshi
Lendita Bekteshi

Direktorica Administracije u opštini Obilić


Fatbardha Haliti
Fatbardha Haliti

Predsedavajuća Skupštine Opštine SrbicaCilj

Nedelja žena 2020. biće organizovana pod sveobuhvatnom temom „Promena lica politike: vreme je sada!“ i ima za cilj da se pozabavi nejednakošću i političkom moći između žena i muškaraca kako bi se ubrzali napori za rodnu ravnopravnost.


Datum Sesija Vreme
15 Decembar, 2020 Video Uvodno obraćanje 13:10 - 13:15
15 Decembar, 2020 Video Politika u digitalnoj eri: Mogućnosti i izazovi sa kojima se žene suočavaju 13:15 - 13:50
15 Decembar, 2020 Video Jedinstvena Skupština bez obzira na različitosti 14:00 - 14:45
15 Decembar, 2020 Video Globalne krize: Njihov uticaj na rodnu ravnopravnost 15:00 - 15:45
15 Decembar, 2020 Video Rodno odgovorno zakonodavstvo: potraga za jednakim mogućnostima 16:00 - 17:15
15 Decembar, 2020 Video Ubrzavanje promene: Žene u mirovnim procesima i izgradnji sigurnosti 17:30 - 18:15
15 Decembar, 2020 Video Završno obraćanje 18:15 - 18:25
15 Decembar, 2020 Video Kraj prvog dana 18:30 - 18:40
16 Decembar, 2020 Video Uvodno obraćanje 13:00 - 13:10
16 Decembar, 2020 Video Pandemija Kovid-19: Odgovor vlade na njen socio-ekonomski uticaj 13:10 - 13:55
16 Decembar, 2020 Video Lokalni izbori: Šta sprečava žene da napreduju? 14:00 - 14:50
16 Decembar, 2020 Video Napredovanje žena i mladih u političkoj karijeri 15:00 - 16:15
16 Decembar, 2020 Video Napredovanje žena i mladih u političkoj karijeri 16:30 - 17:15
16 Decembar, 2020 Video Osvrt o ženama na Kosovu: Šta je do sada postignuto? 17:20 - 17:40
16 Decembar, 2020 Video Završno obraćanje i kraj dvodnevne konferencije 17:40 - 18:00


Naši partneri za podršku!