Alan Bowman
Alan Bowman

-

Kanadski Ambasador za Hrvatsku i Kosovo

Albana Bytyqi
Albana Bytyqi

-

Članica odbora poslaničke grupe žena

Albert Krasniqi
Albert Krasniqi

-

Programski direktor u organizaciji Demokratija Plus

Albin Kurti
Albin Kurti

-

Lider stranke Pokret samoopredeljenje (LVV)

Alia El-Yassir
Alia El-Yassir

-

Regionalna direktorica kancelarije UN Women za Evropu i Centralnu Aziju

Ana Radičević
Ana Radičević

-

Direktorica regionalnog programa za politički integritet Nacionalnog demokratskog instituta za jugoistočnu Evropu

Ann Linde
Ann Linde

-

Ministarka vanjskih poslova Kraljevine Švedske

Arben Loshi
Arben Loshi

-

Direktor direktorata za istraživanje, biblioteku i arhivu u Skupštini Kosova

Arbënesha Kuqi
Arbënesha Kuqi

-

Šefica ženskog ogranka stranke PDK u Đakovici

Arbërie Nagavci
Arbërie Nagavci

-

Zamenica Predsedavajuce Skupštine Kosova

Ariana Musliu-Shoshi
Ariana Musliu-Shoshi

-

Poslanica Skupštine Kosova

Atifete Jahjaga
Atifete Jahjaga

-

Predsednica Kosova (2011-2016)

Avdullah Hoti
Avdullah Hoti

-

Premijer Republike Kosova

Bashkim Ramosaj
Bashkim Ramosaj

-

Gradonačelnik opštine Dečan

Blerinë Ukshini
Blerinë Ukshini

-

Koordinator projekta, D4D

Christina Davis
Christina Davis

-

Direktorica kancelarije za demokratiju i upravljanje, USAID Kosovo