image01
image02
image03
image04
image05
image06
image07
image08
image9

Çka është Java e Gruas 2015?

Java e Gruas do të mbledhë gratë lidere të së ardhmes nga të gjitha segmentet e shoqërisë për të marrë pjesë në një javë diskutimi ku ato do të mund të diskutojnë, mësojnë dhe forcojnë shkathtësitë dhe teknikat për tu bërë më efektive në fushën e tyre.

Kush do të marrë pjesë në këtë ngjarje?

Në këtë ngjarje do të marrin pjesë njëqind (100) gra duke përfaqësuar partitë politike, kuvendin, qeverinë, qeverisjen lokale, mediat, universitetet, shoqërinë civile dhe biznesin. Java e Gruas në Kosovë do të refektojë po ashtu pjesëmarrjen e barabartë nga të gjitha regjionet e Kosovës si për nga etnia ashtu edhe nga mosha.

Video Java e Gruas

Facebook

Twitter